Tvorba objednávky


varianta A (neregistrovaný uživatel)

Tvorba kalkulace
Vyberte si požadovaný produkt (Leták, Katalog ...), vyplňte požadované parametry
a stiskněte Spočítat cenu. Stisknutím Vytisknout kalkulaci si vypočtenou cenu společně se zadanými parametry vytisknete.

Tvorba objednávky
Na naši e-mailovou adresu zašlete parametry z Vámi vytvořené kalkulace společně
s tiskovými daty a spojením na Vás. Budeme Vás kontaktovat.

Pokud požadujete komfortnější práci s naším systémem (ukládání kalkulací, posílání objednávek přes systém apod.), vytvořte si Novou registraci a pokračujte variantou B.

Nová registrace
Stiskněte Nová registrace. Po vyplnění registračních ůdajů Vám přijde na zadanou
e-mailovou adresu zpráva s přihlašovacími údaji do kalkulačního systému a na naš FTP server. V něm bude vytvořen Váš adresář, kam po přhlášení můžete posílát soubory určené k tisku.

varianta B (registrovaný uživatel)

Po zadání přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko se šipkami. Objeví se hlaška, že jste přihlášeni a v dolním pravém rohu se objevý dva nové odkazy Vaše objednávky a Vaše kalkulace. Ty Vás navedou na Vámi již dříve uložené kalkulace nebo objednávky.

Tvorba kalkulace
Vyberte si požadovaný produkt (Leták, Katalog ...), vyplňte požadované parametry
a stiskněte Spočítat cenu. Stisknutím Pouze uložit kalkulaci si vypočtenou cenu společně se zadanými parametry uložíte pro pozdější editaci. Použitím odkazu Vaše kalkulace se dostanete na seznam Vámi již dříve uložených kalkulací, které si můžete prohlížet a tisknout. Stiknutím zeleného tlačítka upravit můžete kalkulace editovat
a příkazem Pouze uložit kalkulaci změny uložit.

Tvorba objednávky
Objednávku můžete založit dvěma způsoby:

1. Vyberte si požadovaný produkt (Leták, Katalog ...), vyplňte požadované parametry
a stiskněte postupně Spočítat cenu a Objednat tisk.

2. Použitím odkazu Vaše kalkulace se dostanete na seznam Vámi již dříve uložených kalkulací, vyberte požadovanou, zvolte editaci a zmáčkněte Objednat tisk.

Objeví se Vám souhrný náhled na objednávku. S použitím ikony kalendáře zvolte plánované datum dokončení a stiskněte Objednat tisk.
Následně se Vám zobrazí stránka s možností nahraní tiskových souborů k zakázce. Použijte Vaše přihlašovací údaje, které jste obdrželi při registraci. Máte je též zobrazeny na stránce společně s číslem objednávky. Toto číslo použijte jako název adresáře, který vytvoříte po Vašem přihlášení na nášem FTP serveru. Do něj nahrajte soubory, které se váží k dané zakázce.

Prohlížení stavu zakázek
Po najetí na odkaz Vaše objednávky se Vám zobrazí seznam založených objednávek. Ty si můžete prohlížet, tisknout a sledovat jejich stav. Objednávka může nabývat techto stavů: objednáno, potvrzeno, vyrobeno, fakturováno a stornováno. Těmito stavy jste informování, v jakém stádiu se objednávka právě nachází. Status vyrobeno je doplněn zprávou na Váš e-mail. U každé objednávky je políčko zákaznická fakturace, které můžete použít pro svou orientaci, zda jste zakázku fakturovali Vašim zakaznikům.

Vstup pro registrované
Nová registrace Nevíte heslo?